Krajnik
Išči
Generic filters
Filter by Product categories
0

V košarici ni izdelkov.

Išči
Generic filters
Filter by Product categories

Politika varstva osebnih podatkov v podjetju Krajnik

 

Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene upravljanja, zaračunavanja in obveščanja v zvezi z naročenimi storitvami in/ali blagom, obveščanja o naših ponudbah in ugodnostih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo. Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo dostopni tretjim osebam. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z GDPR, ZVOP-1, ZVOP-2 in ZPT-1B.

Upravljalec

Uradno ime podjetja: Krajnik d.o.o.

Sedež podjetja: Kidričeva cesta 66 C, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju: Martin Krajnik, direktor

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju: Martin Krajnik
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

Krajnik d.o.o., Kidričeva cesta 66 C, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.: +386 4 50 20 300, E-pošta: info@krajnik.si

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave podatkov

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene vodenja poslovanja, prodajnih in poprodajnih aktivnosti, ohranjanja stika z našimi strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte o naši ponudbi, z namenom prilagajanja ponudbe naših storitev in blaga strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Te podatke uporabljamo za boljšo in bolj ustrezno ponudbo. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Shranjujemo naslednje podatke:

Za namen prodaje storitev in blaga:

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek,
 • podjetje,
 • naslov,
 • telefonsko številko,
 • delovno mesto.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto:

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek,
 • podjetje,
 • telefonsko številko.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

 • Prodaja in marketing
 • Vodenje projektov
 • Računovodstvo
 • Servis

Hranjenje podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo v Sloveniji ter jih ne prenašamo v druge države.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke takoj trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, takoj trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

Servisiranje računalnikov in sistemov

Izjavljamo, da nikoli in v nobenem primeru ne beremo, hranimo, pregledujemo, prepisujemo ali analiziramo vsebine podatkovnih medijev strank brez izrecne zahteve in naročila stranke.
V primeru naročila stranke, da je potrebno karkoli početi s podatki strank na medijih računalnika ali drugih dostavljenih medijih, to delamo strokovno in odgovorno, glede na zahteve GDPR in zahteve strank.
V primeru potrebe po prepisu podatkov na drug medij pri sebi nikoli ne zadržimo kopije podatkov.
Po dokončanju del takoj trajno izbrišemo vse podatke strank iz naših servisnih medijev.
Urejanje ali druge obdelave podatkov izvajamo izključno po zahtevi stranke. Stranki omogočamo prisotnost oz. nadzor pri opravljanju teh del.
Brez neposrednega soglasja lastnika podatkov, ne glede na vsebino, ne delamo nič s podatki oz. medijem na katerem so podatki.
Zagon računalnika v servisu (zagon operacijskega sistema) se ne smatra za pregledovanje podatkov, ampak za testiranje delovanja (programska oprema niso podatki).
Za vsako popravilo računalnika, v kolikor nimamo pogodbe, zahtevamo soglasje stranke za zaupanje v naš način dela.
Pri naročilu opravljanja servisne storitve je stranka dolžna opozoriti, če se na opremi nahajajo osebni podatki, na osnovi česar smo zaposleni v podjetju Krajnik lahko na tako opremo bolj pozorni. Podjetje Krajnik v nobenem primeru ni dolžno vedeti ali oceniti, da se na opremi nahajajo osebni podatki v kolikor stranka na to ni izrecno opozorila.
Izguba podatkov stranke
V primeru kraje ali uničenja računalnika ali podobne situacije, se to smatra za višjo silo, na katero podjetje Krajnik ne more vplivati. V takem primeru je podjetje Krajnik dolžno nemudoma obvestiti stranko / lastnika opreme o nastali situaciji. Podjetje Krajnik je dolžno stranki nadomestiti opremo z enakovredno in prepisati podatke stranke iz strankine rezervne kopije nazaj na računalnik. V tem primeru podjetje Krajnik ni odgovorno za podatke, ker je šlo za višjo silo in na tak dogodek ni moglo vplivati.
V primeru odpovedi delovanja magnetnega medija v času opravljanja servisa, podjetje Krajnik ne odgovarja za podatke. Stranka si je dolžna sama izvajati redno arhiviranje podatkov.
V primeru prepisa podatkov na nov medij, podjetje Krajnik star medij v vsakem primeru vrne stranki.

Projekti in vzdrževanje programske opreme

Pred pričetkom del podjetje Krajnik zahteva soglasje stranke.

Dela izvajamo izključno po pisnem naročilu na mail: podpora@krajnik.si
V podatke posegamo izključno v okviru naročila oz. zahteve stranke.

V nobenem primeru ne pregledujemo, kopiramo, prikazujemo, prenašamo ali kako drugače analiziramo podatkov strank brez naročila in privolitve stranke.

Druge določbe

Zaposleni v podjetju Krajnik imajo podpisano izjavo o spoštovanju pravil varstva osebnih podatkov strank po GDPR in varovanju poslovnih skrivnosti podjetja in strank, do katerih pridejo pri svojem delu.

Strežniki in strani, ki gostujejo pri nas

V primeru gostovanja spletne strani ali gostovanja programske opreme, podjetje Krajnik hrani podatke svojih strank dokler stranki ni predan administratorski dostop. Od tega trenutka dalje se odgovornost prenese na skrbnika, ki ima administratorski račun. Kljub temu pa se podjetje Krajnik obvezuje, da ne bo kopiralo, ali kakor koli posegalo oziroma obdelovalo podatkov strank. Poseg je možen samo na izrecno naročilo stranke in v zahtevanem obsegu.

Postopki v primeru vdorov, kraje identitete in podobno

Podjetje Krajnik se zavezuje, da bo svoje stranke obveščalo o morebitnem nepooblaščenem pristopu do podatkov na naših strežnikih, o morebitnih virusih ali drugih napakah, ki bi lahko vplivale na varnost osebnih podatkov strank na strežniku.

Podjetje Krajnik bo takoj po zaznavi nepravilnosti oziroma najkasneje v roku 4 ure od zaznave nepravilnosti obvestilo stranko, tudi če bo že odpravilo nepravilnost.

V kolikor podjetje Krajnik ni odgovorno za varnost podatkov, bo ne glede na to obvestilo stranko v kolikor bo zaznalo nepravilnosti.

Postopek reševanja:

 • Preprečitev nastajanja škode
 • Odprava napake
 • Obvestilo stranke o rešitvi

Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke, ki jih podjetje Krajnik hrani, kadarkoli zahteva vpogled, popravek, trajen izbris, prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica,

v primeru zahteve po izbrisu podatkov iz izdanih dokumentov (računov, ponudb, dobropisov in podobnega), le teh ne bomo brisali, ker bi to pomenilo uničenje poslovne listine.
V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje pomembne informacije, kot so podane v tem dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.​

Pravni poduk

Vse vsebine, objavljene na www.krajnik.si, so last podjetja Krajnik d.o.o., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Krajnik d.o.o., se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Družba Krajnik ni odgovorna za morebitne občasne težave pri

delovanju spletne strani www.krajnik.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Krajnik d.o.o., si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.krajnik.si.

Išči
Generic filters
Filter by Product categories

Košarica

Live chat